חישוב עומק וקוטר של בור חלחול

למה חשוב להתקין בורות חלחול ומהו אופן החישוב של הבור: מה הקוטר הנכון לבור חלחול, לאיזה עומק קודחים אותו, מה קורה אם עושים את זה בצורה לא נכונה?

בתחילת שנת 2020 חזינו בהצפות נרחבות שהובילו לחסימת כבישים בעיר נהריה ומקרים רבים של שיטפונות בכל רחבי הארץ.

על מנת למזער את סכנת ההצפות, חשוב להתקין מבעוד מועד בורות חלחול המוצבים במיקום ובמרחק הנכונים ביחס למבנים שבקרבתם.

זאת על מנת לאפשר למי הגשמים לחלחל ולהגיע לשכבת מי התהום – במקום לזרום על פני הקרקע ולגרום לנזקים.

כיצד מחשבים את המרחק המיקום והעומק הנכונים לבור חלחול?

התקנת בורות חלחול באופן בטיחותי ויעיל

בראש ובראשונה, חשוב להבין שלצד העובדה כי בורות חלחול אכן חיוניים למניעת נזקי הצפות ושיטפונות, התקנתם באופן לא מקצועי עלולה אף היא להיות מסוכנת.

כך, התקנת בור חלחול במיקום קרוב מדי ליסודות מבנה פחות מ-3 מטר עלולה לגרום לפגיעה ביסודות המבנה.

מאידך, גם היעדר בורות חלחול, באופן כללי ובפרט במקרים בהם מדובר במרתפים או מקלטים תת קרקעיים – עלולה להביא לאותה התוצאה כמו גם לחדירת רטיבות הפוגעת באטימות המבנים.

בורות חלחול בטיחותיים ויעילים, מצריכים חישובים מקדימים ומפורטים על מנת להגיע למידה הרצויה, שתשרת היטב את המטרה: להרחיק את מי הגשמים מפני הקרקע ומיסודות המבנה ולתעל אותם למי התהום.

עוד ראוי לציין שקיימת חשיבות עליונה לשמירה על כללי בטיחות כשבין היתר יש לשמור על כך שהמכסה רשת של הבור חלחול יהיה מקובע ולא ניתן לשליפה, יש להתקין בצינור מוטות אבטחה בחלק העליון בצורת סולמית כל זאת על מנת למנוע נפילת אדם לתוך הבור.

צרו קשר באמצעות הרכיב ☇☇☇ – לסיוע בחישוב, תכנון, קידוח והתקנה של בור חלחול באתר הבנייה או בשטח שלכם

איך מחשבים את העומק הנדרש לבור החלחול?

העומק הנדרש לבור החלחול מושפע ממיקומו, כאשר לאזורים שונים בארץ סוגי קרקע אופייניים, הנבדלים זה מזה במידת המוליכות ההידראולית ובעומק הקרקע החולית.

מוליכות הידראולית מוגדרת ככושרה של הקרקע להוליך דרכה נוזל ביחידת זמן קבועה, אשר תלוי בעיקר בגודלם של הגרגרים.

ככל שהגרגרים גדולים יותר, כך גוברת המוליכות ההידראולית של הקרקע.

לפיכך, קרקע חולית מחלחלת בקלות הרבה ביותר, יחסית לאדמת טין בעלת הגרגרים הבינוניים או לחרסית – המתייחדת בגודל הגרגר הזעיר ביותר.

זו גם הסיבה שעומקו של בור החלחול מושפע מהעומק בו קיימת קרקע חולית ומחלחלת – שנמצאת מתחת לשכבת הקרקע העליונה, ואשר חשוב לקדוח על מנת להגיע עד אליה ולחדור בתוכה 2 מטר לפחות.

איך מחשבים את קוטרו האופטימלי של בור החלחול?

ברוב המקרים, 40 ס"מ היא המידה האופטימלית והסטנדרטית לקוטר הפנים של בור חלחול, ואילו 60 ס"מ הוא הקוטר הנדרש לקידוח לטובת חלחול אפקטיבי. יש למלא חצץ בין דופן הקידוח לדופן החיצוני של הצינור.

יחד עם זאת, חישוב הקוטר המותאם למיקומו של בור החלחול, חיוני על מנת להבטיח את תפקודו התקין בכל עת, לרבות במקרים של משקעים רבים שיורדים בפרק זמן קצר.

בדיוק בגלל זה, חשוב להתייעץ עם הידרולוג או מהנדס אינסטלציה מומחה, בהסתמך על דו"ח מיועץ קרקע, על מנת לחשב את הקוטר הנדרש לתיעול כמות המשקעים המקסימלית הצפויה בפרק זמן קצר.

ראוי לציין, שכמויות המשקעים נבדלות זו מזו בין אזורים שונים בארץ.

התאמת מספר בורות החלחול לכמות המשקעים

על פי נתוני השירות המטאורולוגי

תחנת מדידה כמות משקעים חודשית
חרשים 400 מ"מ של גשם
מרכז ירושלים 96 מ"מ
חיפה אזור הטכניון 176.7 מ"מ
אזור הכנרת  144 מ"מ
חופי תל אביב 78 מ"מ

לעומת זאת, בחורף 2020:

  • נשבר בתחנת הר כנען שיא הגשם ליממה בודדת, וירדו שם סה"כ 126 מ"מ גשם ביממה אחת בלבד
  • בתחנת חנתון נמדדו ב-8 לינואר לא פחות מ-197 מ"מ בשעה בודדת (!).

במקומות בהם צפויים משקעים רבים מהממוצע – יידרש תכנון של מספר בורות חלחול רב יותר על מנת לעמוד בכמויות רבות של מי נגר בו זמנית.

כך לדוגמא, אם בבניין סטנדרטי מומלץ להקים 5 בורות חלחול – ייתכן שלמבנה שמוקם באזור ברוך-משקעים תידרש הקמתם של 9 בורות.

בנוסף, יומלץ על משאבות גיבוי, שיפעלו במידה והבור יעלה על גדותיו, על מנת לשאוב את המים ולתעל אותם למערכות ניקוז עירוניות.

חישוב המרחק האופטימלי של בור החלחול ממבנים סמוכים

בור חלחול אפקטיבי צריך להיות קרוב מספיק למבנים סמוכים בכדי לקלוט ולתעל מי גשמים שעלולים לערער את יסודותיהם, ורחוק דיו על מנת למנוע התפוררות שעלולה לגרום להתמוטטות כוללת.

המרחק המינימלי המומלץ של בור חלחול מגבולות יסודות המבנה עומד על שלושה מטרים. בנוסף, חשוב גם לשמור על מרחק שאינו פחות משלושה מטרים בין בור חלחול אחד לשני.

זאת, על מנת למנוע מצב בו שני בורות חלחול פועלים על אותה שכבת קרקע חולית מחלחלת.

חישוב המידות ובחירת סוג הצינור האופטימליים לבור החלחול

סוג הצינור בו ייעשה שימוש בבור החלחול ומידותיו, מושפעים מהעומס הסביבתי שצפוי להיות מופעל עליו.

בחישוב העומס הצפוי מתחשבים בעוצמת הגשם הממוצעת שיורדת באזור מסוים בזמני השיא של סערות ומערכות גשומות בחורף, על פי נתוני השירות המטאורולוגי בשלושים השנים האחרונות.

בנוסף, לוקחים בחשבון את סוג הקרקע באזור בו ייחפר בור החלחול, ואת כושר הספיגה או המוליכות ההידראולית המאפיינים אותה.

במקרים רבים, נעשה שימוש בנוסחה הבאה המיועדת לחישוב כושר קליטת המים של בור החלחול: Q=A×U.

בנוסחה זו

  • Q מייצג את כושר הקליטה של בור החלחול.
  • A מתייחס לשטח הפנים המחלחל שלו.
  • U מתייחס לכושר הספיגה המאפיין את סוג הקרקע הקיימת במקום.

 

לסיכום, חישוב נכון של הנתונים והקמת בור חלחול תוך תכנון הנדסי מקצועי והתבססות על תוצאות החישובים, יכולים למנוע מקרים רבים של הצפות ונזקי שיטפונות, להקל על מערכות הניקוז העירוניות ולתרום משמעותית לאיכותם של מי התהום בארץ.

* המידע במאמר זה מיועד להעשרה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.