מאמרים

בתחילת שנת 2020 חזינו בהצפות נרחבות שהובילו לחסימת כבישים בעיר נהריה ומקרים רבים של שיטפונות בכל רחבי הארץ.על מנת למזער את סכנת...
תכנון נכון ומקצועי של בור החלחול על מנת לתכנן נכונה ולקבוע את המיקום, הקוטר, העומק וכמות בורות החלחול הנחוצים במגרש...
  מדובר בשלב הכרחי לפני תחילת הבנייה, שנועד לבדוק את שכבות הקרקע השונות באתר הבנייה – ואת צפיפות הקרקע שאיתה...
  הובלת מי נגר למי תהום מי התהום, המצטברים בבטן האדמה בשכבת האקוויפר, הממוקמת מעל לשכבת האקוויקלוד הבלתי חדירה, מהווים...
הפתרון הקלאסי – תנו לזה לחלחל רגע הפתרון הקלאסי לסוגיית מי הנגר הוא בורות חלחול.מדובר בבורות מלאכותיים שצורתם כצורת גליל...