בני בנימין – נתניה

זמן ביצוע הפרויקט: יום 1 | עומק קידוח: 8.5 מטר.

קידוח 4 בורות חלחול "גיא" קוטר 400 מ"מ. בני בנימין נתניה

מפרט הפרוייקט

5 צינורות קוטר 400 מ"מ מחורצים.
התקנת מכסה זמני קוטר 400

פרוייקטים נוספים