בור חלחול בור חלחול עם משאבה

בורות חלחול עם שוחת בטון ומשאבה לעודפי נגר עילי.

פריטים מרכיבים

צינור HDPE קשיח מחורר (קוטר לפי דרישת היועץ)

שרוול גיאוטקסטיל (בד מסנן לא ארוג) 200 גרם למ"ר

חורים להחדרת מי נגר עילי למי תהום, קוטר 10 מ"מ

בסיס מבטון מזוין ב – 300 או רצפה מבטון טרומי

רשת יצוקה עם תקרה קומפלט

צינור כניסה לתא

מדרגות יציקת ברזל

מוטות אבטחה 3/8"

חוליה עגולה מבטון קוטר 125

צינור סניקה גבריט "3

משאבה

מוצרים קשורים

צינור ניקוז "גיא" קוטר 600 מ"מ – עשוי HDPE ועטוף שרוול גיאוטקסטיל (בד מסנן לא ארוג) במשקל של 200 גרם למ"ר. משמש לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע.
צינור ניקוז "גיא" קוטר 400 מ"מ – עשוי HDPE ועטוף שרוול גיאוטקסטיל (בד מסנן לא ארוג) במשקל של 200 גרם למ"ר. משמש לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע.
צינור ניקוז "גיא" קוטר 300 מ"מ – עשוי HDPE ועטוף שרוול גיאוטקסטיל (בד מסנן לא ארוג) במשקל של 200 גרם למ"ר. משמש לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע.
בורות חלחול משולבים בין צינור מחורץ לצינור אטום בין קומות מרתף. משמשים להתקנה במרתפים ובקרבתם לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע.
בורות חלחול עם חולית בקרה כוללים חוליה עגולה מבטון בקוטר 100 ס"מ ומדרגות מיציקת ברזל המשמשות כניסה לתא. הבורות משמשים לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע.
בורות חלחול בקטרים 200 - 800 מ"מ עם חוליה קונית כוללים - חוליה עגולה מבטון בקוטר 125 ס"מ + חוליה קונית ומדרגות מיציקת ברזל המשמשות כניסה לתא. הבורות משמשים לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע.