תרומות ויישומים עיקריים של צינורות שרשוריים לניקוז מי נגר

הצינורות חיוניים משום שהם משמשים להובלה של מי נגר למי תהום, למאגרי מי גשמים, לניקוז מי נגר עירוניים וגם לניקוז מי נגר בקרבת חניונים תת קרקעיים, מרתפים ומקלטים.
מבט פנימי לצינורות חלחול כחול שחור

 

הובלת מי נגר למי תהום

מי התהום, המצטברים בבטן האדמה בשכבת האקוויפר, הממוקמת מעל לשכבת האקוויקלוד הבלתי חדירה, מהווים כ-20% ממאגרי המים המתוקים בעולם, ולהם חשיבות רבה כמי שתייה והשקיה.מי הנגר, לעומתם, זורמים על פני השטח כשהאדמה מגיעה לסף שיא הספיגה שלה ואינה מאפשרת עוד חלחול, מצב שמתעצם בעקבות תהליך העיור, הגורם לצמצום שטחי הקרקע אשר מאפשרים חלחול מים דרכם.
היות ומי הנגר מהווים את מקור ההזנה העיקרי של מי התהום, כיום אנשי המקצוע בתחום סבורים כי מדובר במשאב יותר מאשר מטרד או מפגע.הובלה נכונה של מי הנגר כך שיזרמו למאגרי מי התהום, באמצעות שילוב של צינורות ניקוז ובורות חלחול מותאמים, מסייעת לשמר את משאבי המים יקרי הערך, תוך תיעולם למי התהום, במקום טיפול באמצעות ניקוז מהיר בלבד, כפי שהיה נהוג בעבר.

הובלת מי נגר למאגרי מי גשמים

ישנם לא מעט ימים מידי חורף במהלכם יורדים גשמי זלעפות במספר אזורים בארץ , המספקים כמויות של מים אותן ניתן ורצוי להוביל למאגרי מי גשמים, על מנת לעשות בהם שימוש לצרכי שתייה והשקיה.הנתונים מצביעים על כך שקיים פוטנציאל של למעלה מ-100 מיליון מ"ק של מים (!) אשר ניתן לנצל באמצעות ניקוזם ותיעולם לעבר מאגרי מי הגשמים.החשיבות בפוטנציאל הלא ממומש גוברת לאור תהליך העיור, שמצמצם את שטחי הקרקע המאפשרים חלחול. אם פעם היו מי הגשמים מחלחלים בכל מקום כמעט, ומוצאים את דרכם לעבר מי התהום, הרי שכיום חלק לא מבוטל מהם מגיע לביוב.

במקום להשלים עם המצב – ניתן לתעל את המים יקרי הערך למאגרים ייעודיים ובכך למקסם את ניצול המשאב הטבעי החשוב כל כך, בעיקר במדינת ישראל.

ניקוז מי נגר עירוניים

מי נגר עירוניים הזורמים על פני הכבישים והמדרכות נתפסו תמיד כמפגע בשל הנזקים הנגרמים בעטיים: הצפות עונתיות של כבישים, בתי מגורים ושטחים ציבוריים נוספים.
כיום, לעומת זאת, כבר ברור שמי הנגר העירוניים מהווים משאב טבע חיוני שחשוב לשמרו – ולא רק לנקז ולסלק אותו מהמרחב העירוני.בדומה למדיניות הניקוז שהייתה נהוגה בעבר, שימור ותיעול מי הנגר מבטיחים את מניעתם של הצפות, סחף וזיהום שנגרם בעקבותיהם.
בשונה מניקוז למערכות הביוב העירוני, שימור מי הנגר גם מפחית את ספיקותיהם במערכות הניקוז, מה שמאפשר להקטין את ממדיהן ולהפחית את עלויות ההקמה והתחזוקה שלהן.זאת, נוסף לתועלות העיקריות הטמונות בניצול מי הנגר להשקיית גידולים חקלאיים באזורים מדבריים, תרומה לסביבה ולנוף באמצעות הזרמתם לנחלים ולשמורות טבע, וכמובן ניצולם כמי שתייה.

ניקוז מי נגר בקרבת חניונים תת קרקעיים, מרתפים ומקלטים

הצפות שמתרחשות לא פעם במערכות גשמים עזות בקרבתם של חניונים תת קרקעיים, מרתפים ומקלטים, גורמות נזקים כבדים לרכוש, ועלולות אף לסכן חיי אדם.אמנם קיימות, כמובן, משאבות, שחייבות להיות תקינות ונקיות על מנת לתפקד כיאות בעת הצורך, אבל הבסיס החיוני הוא התקנתם של צינורות ובורות חלחול לניקוז מי נגר עילי ותיעולם לעבר מי התהום.צינורות ניקוז איכותיים בשילוב עם בורות חלחול מותאמים, המותקנים בכמות ובפריסה נכונות, תוך שמירה על מרחק תקני מהמבנה, בדגש על חניונים, מרתפים ומקלטים – יכולים לפתור את סכנת ההצפה עוד לפני שעולה הצורך להפעיל את המשאבות.