בונה רינה – בניה ופיתוח

זמן ביצוע הפרויקט: יום 1 | עומק קידוח: 12 מטר.

קידוח 4 בורות חלחול "גיא" קוטר 400 מ"מ. מוסקוביץ 1 רחובות

מפרט הפרוייקט

3 צינורות קוטר 400 מ"מ עיוורים.
3 צינורות קוטר 400 מ"מ מחוררים.
התקנת רשת+מסגרת ק' 50.

פרוייקטים נוספים