עץ השקד הנדסה בע"מ

זמן ביצוע הפרויקט: יומיים | עומק קידוח: 18 מטר. קידוח בור חלחול "גיא" קוטר 600 מ"מ+5 קידוחים בורות חלחול "גיא" קוטר 400 מ"מ בשכונה הירוקה בכפר סבא.
מפרט הפרוייקט

8 צינורות קוטר 400 מ"מ.

התקנת מסגרת + רשת ק' 50.

פרוייקטים נוספים