י.יופה מהנדסים ובונים בע"מ

זמן ביצוע הפרויקט: יום 1 | עומק קידוח: 12 מטר.

קידוח בור חלחול "גיא" קוטר 600 מ"מ, בית חולים סורוקה באר שבע.

מפרט הפרוייקט

2 צינורות קוטר 600 מ"מ.
התקנת מסגרת + רשת ק' 60.

פרוייקטים נוספים