פרץ בוני הנגב

זמן ביצוע הפרויקט: יום 1 | עומק קידוח: 12 מטר.

קידוח בור חלחול "גיא" קוטר 400 מ"מ, שכונת אגמים אשקלון.

מפרט הפרוייקט

8 צינורות קוטר 400 מ"מ.
התקנת מסגרת + רשת ק' 50.

פרוייקטים נוספים