אוגלים בע"מ

זמן ביצוע הפרויקט: יומיים | עומק קידוח: 9 מטר. קידוח 2 בורות חלחול "גיא" קוטר 800 מ"מ, בית ספר בפתח תקווה.
מפרט הפרוייקט

חוליה קונית + חוליה עגולה קוטר 1 מטר.
3 צינורות קוטר 800 מ"מ.

פרוייקטים נוספים