י. ינקוביץ הנדסה בנייה ופיתוח

זמן ביצוע הפרויקט: יום 1 | עומק קידוח: 7-13 מטר.

קידוח 4 בורות חלחול "גיא" קוטר 400 מ"מ. רמת גן

התקנת בור חלחול עיוור ומחורץ קוטר 400
מפרט הפרוייקט

3 צינורות קוטר 400 מ"מ מחורצים.
4 צינורות קוטר 400 מ"מ עיוורים.
התקנת חוליות קוטר 60
התקנת רשת ברזל קוטר 400 מ"מ מעל הצינור
התקנת רשת עליונה קוטר 600 מ"מ מעל החוליה

פרוייקטים נוספים