י.ב ניר בניה והשקעות בע"מ

זמן ביצוע הפרויקט: יום 1 | עומק קידוח: 17 מטר. קידוח 3 בורות חלחול "גיא" קוטר 500 מ"מ, הרצליה.
מפרט הפרוייקט

9 צינורות קוטר 500 מ"מ.
התקנת 3 יחידות רשת+מסגרת ק' 50.

פרוייקטים נוספים