בור חלחול בור חלחול משולב

בורות חלחול משולבים בין צינור מחורץ לצינור עיוור בקטרים 200 – 800 מ"מ – עשוים HDPE ועטופים בשרוול גיאוטקסטיל (בד מסנן לא ארוג) במשקל של 200 גרם למ"ר.
משמשים לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע, בקרבת מרתפים, קירות תמך ויסודות.

שם המוצר: בור חלחול משולב בין צינור מחורץ לצינור עיוור

שם הרכיב: שרוול גיאוטקסטיל 200 גרם למ"ר (בד מסנן לא ארוג)

מוטות אבטחה: 3/8"

חריצים להחדרת מי נגר עילי למי תהום: קוטר 10 מ"מ

צינור HDPE מחורץ: קוטר לפי דרישות היועץ

צינור HDPE עיוור: קוטר לפי דרישות היועץ

מוצרים קשורים

צינור ניקוז "גיא" קוטר 600 מ"מ – עשוי HDPE ועטוף שרוול גיאוטקסטיל (בד מסנן לא ארוג) במשקל של 200 גרם למ"ר. משמש לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע.
בורות חלחול עם שוחת בטון ומשאבה לעודפי נגר עילי.
צינור ניקוז "גיא" קוטר 300 מ"מ – עשוי HDPE ועטוף שרוול גיאוטקסטיל (בד מסנן לא ארוג) במשקל של 200 גרם למ"ר. משמש לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע.
צינור ניקוז "גיא" קוטר 400 מ"מ – עשוי HDPE ועטוף שרוול גיאוטקסטיל (בד מסנן לא ארוג) במשקל של 200 גרם למ"ר. משמש לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע.
בורות חלחול משולבים בין צינור מחורץ לצינור אטום בין קומות מרתף. משמשים להתקנה במרתפים ובקרבתם לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע.
בורות חלחול עם חולית בקרה כוללים חוליה עגולה מבטון בקוטר 100 ס"מ ומדרגות מיציקת ברזל המשמשות כניסה לתא. הבורות משמשים לקליטה של מי נגר אשר אינם נספגים וזורמים על פני הקרקע.